Releaseplan för LabPortalen 2017


Version Releasedatum Valideringsperiod
2.18 2017-02-23 2017-02-06 — 2017-02-17
2.19 2017-05-18 2017-05-02 — 2017-05-12
2.20 2017-10-26 2017-10-09 — 2017-10-20