RöntgenPortalen


Trött på faxen?

Om du jobbar inom vården så känner du säkert till hur svårt det är att få system att kommunicera med varandra. Det innebär tex att många röntgenenheter faxar remisser vidare till andra röntgenenheter för att klara vårdgarantin. Att faxa remisser tar tid och är svårt att följa upp.

Vi tycker att det är viktigt att förenkla och effektivisera för röntgenpersonalen och skapa en säker hantering för patienten. Därför byggde vi RöntgenPortalen som gör det möjligt att vidarebefordra remisser mellan enheter och RIS (röntgeninformationssystem) i hela landet – helt elektroniskt.

Så här funkar RöntgenPortalen för dig som…

 

 

…avsändare

  • Kopiera remisser till RöntgenPortalen via flödet till ditt RIS
  • Identifiera remisser att vidarebefordra i ditt RIS
  • Välj mottagare bland alla anslutna enheter till RöntgenPortalens vårdmoln
  • Vidarebefordra remiss med hjälp av ett enkelt webbgränssnitt
  • Skicka brev till patienten via Brevportalen
  • Håll koll på era vidarebefordrade remisser
  • Följ upp med statistik

…mottagare

  • Ta emot elektroniska remisser från alla anslutna avsändare i RöntgenPortalens vårdmoln
  • Utför vald undersökning
  • Svara direkt till remittenten eller via RöntgenPortalen

Därför ska du välja RöntgenPortalen

Garanterat faxfritt

Hög patientsäkerhet

Krypterade filer och få manuella handpåläggningar för personalen

GDPR stöd

Spärra remisser och håll koll på var remissen befinner sig

Enkelt och snabbt

Användbart webbgränssnitt med få steg

Ger tid över till patienter

Effektiv hantering när faxen inte behövs

Uppföljning

Överblick och statistik på alla vidarebefordrade remisser

Låga kostnader

Sparar både tid och pengar
Låg månadskostnad och enkelt att implementera