Provtagningsnätverket

Vi bygger Sveriges största provtagningsnätverk!


Sverige digitaliseras och sjukvårdens nya digitala aktörer efterfrågar helt ny infrastruktur i provtagning och analys av laboratorier då de möter patienter från hela landet.

InfoSolutions skapar förutsättningar för elektronisk remiss och provtagning utan begränsningar av landsting, regioner eller ens journalsystem, genom LabPortalen och det nya provtagningsnätverket.

Tjänsten är planerad att vara klar till april, men vi ansluter redan nya provtagare som direkt kan börja att ta prover på patienter, och samtidigt bygger vi vidare bra funktioner i tjänsten.

Om du eller din organisation vill koppla upp er, kontakta oss på support@infosolutions.se