Integrera LabPortalen


Integrera LabPortalen

Integrera LabPortalen

Genom att integrera ert journalsystem med LabPortalen får ni enkelt tillgång till en av marknadens webbaserade remiss- och svarsmoduler med stöd för all funktionalitet runt labremisser (provtagning, uppdaterade analyskataloger osv), röntgenremisser, patologiremisser samt fysiologiremisser.

Alla kontroller mot röntgen, SWEDAC (labb) och CE-märkning mot Läkemedelsverket hanteras av InfoSolutions. InfoSolutions ställer krav på er integration för att kunna upprätthålla god funktion och för att kunna försäkra kvalité till kontrollerande myndigheter och kunder.

Webbgränssnitt

Genom att integrera våra färdiga webbgränssnitt går integrationen snabbt och alla kontroller och funktioner ärvs till ert system från vårt system.
Systemet har fyra olika vyer som ni behöver bygga anslutning till.
1. Patientöversikten vilken presenterar patientens samlade remisser och svar.
2. Inkommande som är en bevakningslista för inkommande svar.
3. Utgående som är en bevakningslista för remisser.
4. Svarsrapport. Denna är inte nödvändig att integrera då alla svarsrapporter nås från de tre ovanstående vyerna. Men vill ni bygga ett eget signeringsflöde eller av någon annan anledning kunna nå en rapport direkt så gör ni det här.

​Webbtjänster

Med våra webbtjänster får våra gemensamma användare och våra supportfunktioner en trevligare vardag. Genom webbtjänsterna kan ni som journalsystemsleverantör bygga mer anpassade lösningar för era kunder.

Med webbtjänsterna når ni funktioner som att automatiskt överföra nya användare från ert journalsystem till LabPortalen eller ställa frågan ”hur många osignerade rapporter har läkare X” när de loggar in i ert system.
​​

Hur kommer vi igång?

Först bör ni titta på de kvalitetskrav vi har på er som integrerat system.

När ni har bestämt er för att bygga en integration så vill vi väldigt gärna vara med i en dialog så att vi kan berätta mer. För att kunna börja bygga mot våra tjänster så behöver ni konton och nycklar av oss. Allt detta tar vi fram åt er vid en första dialog.

Vidare tar vi fram en överenskommelse oss emellan och när den är signerad så vill vi granska integrationen innan den godkänns för produktion.