Så fungerar eRemiss


eRemiss

Så fungerar eRemiss

eRemiss har stöd för labbremisser, röntgenremisser, fysiologiremisser samt patologi-/cytologiremisser.

Remissflödet

eRemiss ger er som laboratorium ett mycket enkelt sätt att exponera era tjänster och produkter på webben där era remittenter med lätthet kan lägga beställningar. Ni bestämmer själva design och innehåll i remissen.

​Tjänsten är dynamisk och beställningsblanketterna kan byggas utifrån era önskemål, t ex beroende på disciplin. Allt baseras på er analyskatalog som vi importerar in i eRemiss. Beställningarna får ni direkt till ert laboratoriesystem eller preLIS i det format ni önskar. Vi har stöd för kemi, immunologi, mikrobiologi, PAD/CYT , röntgen samt fysiologi.

Vi har också stöd för etikettskrivare som installeras enkelt och konfigurationen av utskriftslayouten sker genom nerladdning och import av er fördefinierade mall för etikettutskriften som vi tar fram tillsammans med er.

Passar både vana och ovana remittenter

orderformeRemiss eRemiss innehåller blanketter som helt kan designas enligt laboratoriets eller remittenternas önskemål. Vi brukar rekommendera att efterlikna pappersremisserna som ofta är genomtänkta och som de flesta remittenter redan känner sig hemma med.

Genom att efterlikna pappersremissens utseende känner även de minst datorvana igen sig och kan lätt hitta sina vanligaste analyser och undersökningar. Det ger en enkel och smidig övergång från papper till elektroniska beställningar för remittenterna.

Det är även bra att komplettera med mer dynamiska blanketter för de som är mer beställningsvana och som vill välja analyser och profiler från ett större utbud än vad som finns på pappersremisserna.

Labremisser

Vi vet att det är mycket arbete med att underhålla analyskataloger/produktkataloger som måste överensstämma hos beställare och laboratorium och vi vet vilka konsekvenser det blir när detta inte fungerar. Därför har eRemiss en genomtänkt administration som underlättar det arbetet.

Uppdateringar av analyskatalogerna tar vi hand om. Bakom det enkla webbgränssnittet finns avancerade funktioner för att kontrollera och bygga upp formulär. När laboratoriet publicerar en uppdatering av analyskatalogen importerar vi den, granskar resultatet och ser så att allt ser ut som det ska. Funktionen är designad så att ingen behöver göra några manuella ändringar i befintliga formulär.

Patologi- och cytologiremisser

Givetvis har tjänsten även stöd för Patologi/Cytologi. Här finns möjlighet att inkludera bilder i remissen där remittenten kan göra markeringar som sedan går med över till mottagande laboratorium.

Röntgen- och fysiologiremisser

eRemiss har stöd för röntgen och fysiologi och kan publicera en beställningsbild baserad på undersökningskatalogen, där validering och frågor visas och agerar olika beroende på vilken undersökning eller mottagning remittenten valt i remissen.

För att nå remittenter som inte har ett journalsystem som kan ta emot röntgen- och fysiologisvar kan vi rekommendera att kombinera eRemiss med LabPortalen. Den integrerade kombinationen ger ett tydligt och enkelt gränssnitt för remisser och svar.

Integration mot befintliga journalsystem

eRemiss har en enkel lösning för integration med journalsystem. Journalsystemet kan få tillbaka både ID-nummer på beställning såväl som hela beställningen. Vi kan även skicka en kopia av hela beställningen tillbaka till journalsystemet som ett ”vanligt” EDI-meddelande.

Vi vet att det är mycket arbete med underhåll av analyskataloger/produktkataloger som måste överensstämma hos beställare och laboratorium och vi vet vilka konsekvenser det blir när detta inte överensstämmer. Därför har eRemiss en genomtänkt administration som underlättar arbetet.

Uppdateringar av analyskataloger tar vi hand om. Bakom det enkla webbgränssnittet finns avancerade funktioner för att kontrollera och bygga upp formulär. När laboratoriet publicerar en uppdatering av analyskatalogen importerar vi den, granskar resultatet och ser så att allt ser ut som det ska. Funktionen är designad så att ingen behöver göra några manuella ändringar i befintliga formulär.

Genom att integrera eRemiss får ditt system en kraftfull lösning för att skapa beställningar till laboratorier och ni slipper själva arbete med analyskataloger, etikettskrivare, nummerserier för ID på beställningar och sist med inte minst så slipper ni själva integrera nya laboratorier. Vi gör allt detta åt er.