LabPortalen


LabPortalen

Vi ger dig en lösning där du helt slipper papperssvar och manuell hantering av dessa. Dessutom ger vi dig en enkel och underhållsfri tjänst där du kan skapa beställningar elektroniskt till alla anslutna laboratorier och röntgenmottagningar. LabPortalen är ett komplett system för elektronisk hantering av remisser och svar.
LabPortalen går att använda dels som en fristående tjänst, dels integrerad i ditt journalsystem

Integrationsmöjligheter

Allt fler journalsystemsleverantörer ser fördelarna med att låta en expert inom området remiss och svar bygga den komponenten. Vår tjänst konkurrerar inte med journalsystemen utan ger helt nya verktyg och en remiss- och svarsmodul som är automatisk, underhållsfri och alltid modern. LabPortalen är kontrollerad och godkänd av våra anslutna laboratorier och röntgenmottagningar som i sin tur kontrolleras av SWEDAC. Dessutom är givetvis LabPortalen en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Upplever du att ditt journalsystem behöver en uppdatering inom remiss- och svarshanteringen? Be din leverantör titta på vår webbsida och höra av sig till oss.

Enkelt och bekvämt.

LabPortalen är en webbapplikation, det betyder att den är tillgänglig för dig så länge du har tillgång till Internet. Du kan nyttja LabPortalen via din laptop eller din stationära dator.

Du kan själv välja att låta LabPortalen skicka dig information om att nya provsvar inkommit, eller att provsvar med patologisk markör inkommit. Dessa utskick kan du få på både e-post och via SMS. Perfekt för dig med få provsvar eller om du snabbt vill få information om viktiga provsvar.

Säkerhet

Ett alltid så aktuellt ämne är givetvis säkerheten. LabPortalen är en tjänst som är tillgänglig via Internet och säkerheten är givetvis extra viktig här.
Vi kräver alltid stark autentisering – dvs du ska kunna visa upp något du känner till och något du har. Det gör att inloggningen till LabPortalen sker antingen genom användarnamn och lösenord samt dessutom en engångskod som du får via ett kodark eller via SMS. LabPortalen har även stöd för eTjänstekort med SITHS-certifikat.
All data i LabPortalen är krypterad. Det minskar risken ytterligare för att fel person ska få tillgång till information.

Givetvis har vi fler lösningar för att höja säkerheten som vi inte skriver om på Internet.

Bevakning och support av hela kedjan

Genom att vi har full kontroll på importen av all data via vår EDI-växel kan vi övervaka och få larm på icke önskade händelser och åtgärda snabbt samt informera berörda på ett sätt som sedvanliga journalsystem inte klarar.

Vi har bestämt oss för att hålla en hög servicenivå och bevaka hela kedjan och ta fullt ansvar för all import och integration mot LabPortalen.
Vi vet med säkerhet om ett svar är importerat in i LabPortalens databas!

Trött på att hantera fellistor?

Glöm det, i LabPortalen tar vi som leverantör ansvar och hanterar eventuella fel som uppstår.

Trött på att uppdatera och hantera analyskataloger?

Ja, det förstå vi – därför har LabPortalen en automatiserad analyskatalog som du inte behöver uppdatera eller ens tänka på.

Miljövänlighet – ett modernt och starkt motto

Genom att du helt eller väldigt drastiskt kan minska ner din papperskonsumtion bidrar du till ett bättre miljöklimat.