Business Transaction Hub

BTH är en integrationsplattform som tillåter användare att skicka meddelanden och filer mellan system, konverterar dessa meddelanden och automatiserar de affärsprocesser som driver företag. Den fungerar som ett nav bland företags olika system och applikationer och förenklar arbets- och informationsflöden.


En lösning med stora möjligheter

BTHMed stöd för flera av marknadens olika kommunikationstyper ger BTH en lösning med stora möjligheter för kommunikation på många olika sätt. BTH har även stöd BTCP som är ett eget protokoll mellan olika BTH eller till klienten BTC som enkelt installeras för säker kommunikation över internet.

BTH kommunicerar med flera av marknadens ledande integrationsmotorer och laboratorie- och journalsystem. BTH är egentligen inte bunden till hälso- och sjukvården, även om vår fokus för produkten ligger där.

Så fungerar BTH

Säkerhet

BTH är laddad med flera av marknadens alla krypteringsalgoritmer så som S/MIME, AES, RJINDAEL, BLOWFISH, TWOFISH, PGP, PKI, med flera, för att ge maximalt stöd för säkerhet.

Prestanda

BTH har stöd för upp till 10 samtidiga processer, per server, och är dessutom helt skalbar med ett enkelt sätt att lägga till ytterligare server för att lastfördela trafiken. Inga kluster eller annan hård- eller mjukvara behövs. BTH hanterar sin lastbalansering själv.

Konvertering

Flera av marknadens Integrations- och EDI-produkter är direkt knutna till en specifik konverteringsprogramvara. BTH är inte bunden till någon enskild konverteringsprogramvara, utan den har ett öppet gränssnitt som tillåter administratörer att enkelt konfigurera anrop till den produkt de själva väljer. Det finns stora både för- och nackdelar att bemästra i valet av konvertering. Vi hjälper dig gärna mot rätt väg.

Anpassad till er verksamhet

BTH ger en loggbok som kan byggas upp med egna tabeller och funktioner som fylls i från de olika meddelanden. Det gör att varje installation av BTH blir unikt anpassad till kundens verksamhet. Därför får man enkelt ut data till loggen som användare/administratörer verkligen vill kunna söka på eller se i sin översikt.

Speciella funktioner

Förutom de mest vanliga funktionerna man hittar i andra integrationsmotorer så har BTH förstås flera egna som underlättar för våra kunder och som gör BTH unik. Här nedan listar vi några av de funktionerna som vi anser vara unika och värda att lyftas fram. En del är tekniskt komplexa, andra är enkla men alla är uppskattade funktioner av våra kunder.

Byta text och kod
Skapa kopia
Lägga till egen text i loggen
Larm och övervakning
Kvittenser