BrevPortalen


BrevPortalen

Med BrevPortalen kan du skicka patientbrev elektroniskt. Du slipper direkta kostnader för porto och kuvertering och du får direkt en högre kvalitet utan manuell hantering.

Sänk kostnaderna och frigör personal

Genom vår elektroniska lösning kan vi förmedla stora volymer brev till ett tryckeri med avancerad utrustning anpassad för utskrifter och kuvertering. Detta gör att vi kan hålla en låg kostnad per brev. Ni slipper manuell hantering och frigör resurser. Eftersom vi lagrar information om vilka brev du skickat får ni större kontroll över era volymer. Logga enkelt in på administrationssidan i BrevPortalen och sök ett brev eller hantera statistik. Allt till en lägre kostnad.

Enkelt och med hög patientsäkerhet

Skriv brevet & tryck på knappen för utskrift. Vi tar hand om resten. Genom administrationssidan kan du enkelt söka upp ett brev för att se om det har skickats.

Hur kan InfoSolutions göra det till en lägre kostnad än vi själva?

Det handlar om volymer. Vi kan har tillgång till avancerad utrustning som är anpassad för stora volymer utskrifter och kuvertering.