Driftstörning i samtliga system


Driftstörning i samtliga system

2019-09-12 16:15 Alla system fungerar normalt efter störningen.

2019-09-12 16:01 Server åter i drift. Fortsatta förseningar i systemet men bör vara fullt fungerade inom några minuter.

2019-09-12 15:50 Fel åtgärdat, system åter igång inom några minuter

2019-09-12 15:30 Driftstörning i samtliga system, felsökning pågår

2019-09-12 15:15 Driftstörning i samtliga system, felsökning påbörjad

Tillbaka till startsidan