Labb & Röntgen

Vi hjälper er att få nöjdare kunder och effektivare processer med elektronisk hantering av remisser och svar. Integrera våra produkter med ert labbsystem för en komplett hantering. Vi ger dig en lösning där du helt slipper pappershantering

InfoSolutions AB har mångårig erfarenhet inom test av labb- och röntgensystem och vet vilka krav som ställs på er från bland andra Swedac. Våra produkter LabPortalen och BrevPortalen hanterar alla svar mellan er och era kunder elektroniskt.


LabPortalen

LabPortalen Logo

LabPortalen är vår webbaserade remiss- och svarsmodul. Vi ger dig en lösning där du helt slipper papperssvar till dina små och medelstora kunder som antingen inte har något journalsystem, eller som av någon anledning inte har möjlighet att ta emot elektroniska svar till sin journal.

LabPortalen är inte ett journalsystem, utan ett publiceringssystem för hantering av remisser och svar. Ni är informationsägare så länge ni själva väljer detta. Ni bestämmer alltså hur lång tid svaret ska lagras hos remittenten innan det inaktiveras och senare raderas. Detta gör att ni inte är att anse som journalförande. Det ansvaret vilar fortfarande på era kunder. LabPortalen går att integrera med de flesta laboratoriesystem på marknaden. Lär dig mer om LabPortalen

BrevPortalen

Med BrevPortalen kan du skicka patientbrev elektroniskt. Du slipper direkta kostnader för porto och kuvertering och du går direkt en högre kvalitet utan manuell hantering

Genom vår elektroniska lösning kan vi förmedla stora volymer brev till ett tryckeri med avancerad utrustning anpassad för utskrifter och kuvertering. Detta gör att vi kan hålla en låg kostnad per brev. Ni slipper manuell hantering, frigör resurser och får större kontroll över era volymer genom administrationssidan på brevportalen.infosolutions.se. Allt till en lägre kostnad

Testa och validera våra produkter

Vi har tagit fram stöd som underlättar era tester och påskyndar produktionsstart av våra gemensamma kunder. Alla tester kan göras av remittenten och ni kan enkelt få ta del av testmaterial via webben, via delning av patient, eller via PDF-utskrifter som kan skickas till er. Ni kan också själva validera och testa snabbt, utan att ens behöva lämna kontoret.

Förvaltningsråd

Som laboratoriekund får ni en förfrågan om ni vill ha en plats i vårt förvaltningsråd. I rådet diskuterar vi ändringar och önskemål för kommande releaser. Målet är att vi tillsammans ska kunna ge våra kunder en riktigt bra service!

Ta gärna kontakt med oss så ger vi er en demonstration, eller ett test-konto.