Stor uppdatering av LabPortalen/eRemiss påverkar flera system


Placeholder

Stor uppdatering av LabPortalen/eRemiss påverkar flera system

Datum: Fredag 6/12 kl. 23:00 – lördag 7/12 kl 18:00

I december uppdaterar vi databaserna tillhörande LabPortalen och eRemiss. Båda systemen kommer att vara nedstängda mellan kl. 23:00 fredagen den 6/12 till kl. 18:00 lördagen den 7/12.

Under tiden uppdateringen pågår kommer en läskopia i LabPortalen att vara aktiverad. Läskopian gör att det är möjligt att titta på svar i LabPortalen som inkommit sedan tidigare, det är dock inte möjligt att skapa nya remisser eller att läsa sparade eller skickade remisser. Det kommer under uppdateringen heller inte att publiceras några nya svar eller finnas möjlighet att registrera resultat. Svar som skickas från lab under uppgraderingstiden kommer att läsas in när systemen är i normal drift igen.

OBS! CGM J4- kunder kommer inte att ha tillgång till eRemiss under uppdateringen fredag 6/12 kl 23:00 till lördag 7/12 kl 18:00

Påverkan på övriga system och tjänster

Connect

Vår produkt Connect är integrerad med LabPortalen och eRemiss. Det innebär att inga nya remisser kommer att kunna skickas till Connects provtagningsenheter under uppdateringen. Provtagning av redan skickade remisser kommer att fungera som vanligt då Comachi inte påverkas av uppdateringen. Svar från Comachi som ska publiceras i LabPortalen kommer att bli fördröjda under uppdateringen. Det betyder att svaren kommer att publiceras och vara synliga först när uppdateringen är klar.

Lab2Lab

Vår lösning Lab2Lab använder LabPortalen och eRemiss. Det innebär att även Lab2Lab-flöden påverkas av uppdateringen. Nya remissfiler som skapas från LIS kommer att få en fördröjning och synas i LabPortalen först när uppdateringen är klar. Befintliga remisser kommer inte kunna skickas vidare förrän uppdateringen är klar. Resultat från underleverantör som skickas direkt till laboratoriets LIS, utan att passera LabPortalen, kommer att fungera som vanligt. Resultat som ska exporteras från LabPortalen kommer att få en fördröjning tills dess att uppdateringen är klar.

Medicinska studier

Även kunder som använder vår produkt Medicinska studier kommer att påverkas av uppdateringen då det inte går att skapa remisser via eRemiss. Vi kommer därför att sätta medicinskastudier.se i driftunderhållsläge under uppdateringen. Det innebär att alla patienter och studiedeltagare fortfarande kan surfa in på sidan, men möts av en information om att sidan är under uppdatering.

Varför gör vi det här?

Vår databas med remisser och svar är idag 10 år gammal. För att säkerställa att labsvar ska vara tillgängliga även i framtiden behöver vi uppdatera vår databas till en ny struktur. Två databaser av äldre karaktär kommer nu att bli en databas med en ny och modernare struktur.

Vad innebär det?

För att kunna göra databasflytten krävs en migrering av data. För att säkerhetsställa att data flyttas rätt och fungerar i den nya strukturen kommer vi att stänga ned både LabPortalen och eRemiss fredagen den 6/12 kl 23:00. Därefter utför vi migreringen av data över till den nya databasstrukturen. Efter flytten sker omfattande tester för att säkerhetsställa att systemet arbetar som det bör och att allt gått rätt till. Så snart tester är klara och systemet beter sig normalt aktiveras kunder och webservice igen.
Under tiden som databaserna är nedstängda kommer en läskopia synas för användarna. Detta innebär att kunderna kommer att kunna logga in och titta på svar. Det kommer inte in några nya svar, det går inte att skicka nya remisser, registrera resultat eller läsa gamla remisser under nedstängningen.
Svar som skickas från lab under uppgraderingstiden kommer att läsas in när systemen är i normal drift igen.

Tidsplan för migreringen är:

Fredag 6/12 23:00 Databaserna stängs ned. Inga remisser eller svar kan skickas/mottas. Medicinskastudier.se sätts i driftunderhållsläge.
Fredag 6/12 23:30 Läskopia på systemet finns tillgänglig
Lördag 7/12 07:00 Omfattande tester sker
Lördag 7/12 18:00 Planerad aktivering av ny databas

 

Hur blir det efter?

Systemet kommer bete sig på samma vis som tidigare och utseendet på systemet kommer vara detsamma. Dock åtgärdar denna databasändring att tidigare buggar löses gällande exempelvis remisser som synts under fel flik eller inte visats alls nu kommer att visas upp korrekt. För användarna kommer ingen skillnad synas utan allt sker på baksidan.

Om ni har frågor eller funderingar kring detta, tveka inte att höra av er till oss!

Hälsningar,
InfoSolutions