Ny version av LabPortalen och eRemiss, 25/4-19


Placeholder

Ny version av LabPortalen och eRemiss, 25/4-19

Nu i april kommer en ny version av LabPortalen 2.29 och eRemiss 3.30. Uppdatering kommer ske under torsdagen den 25e april mellan klockan 18:00-20:00. Systemen kommer att var nedstängda helt kl 18:00-19:00 och de kommer då inte vara tillgängliga för arbete.

Den nya versionen innehåller följande ny funktionalitet:

Utseende för remisshuvud uppdateras

I den nya versionen av remisshuvud används rullistor istället för öppna fält för att välja mottagande laboratorium/röntgenmottagning/fysiologimottagning. Detsamma gäller för remissblanketter under respektive mottagare. Klicka på bilden ovan för att se hur detta kan komma att se ut.

Uppdateringen syns i LabPortalen fristående, integrerad samt CGM J4.

Nytt val för filtrering under Inkommande och Utgående

Under flikarna Inkommande respektive Utgående finns i och med denna version möjlighet att filtrera på Min organisation med enheter respektive Endast organisationens svar/remisser som komplement till tidigare valbara filter.

Min organisation med enheter innebär att samtliga svar/remisser under hela organisationen, inklusive enheter och avdelningar under denna, kan ses i den sammanställande tabellen.

Endast organisationens svar innebär att endast svar/remisser inkomna under organisationen kan ses, exklusive enheter och avdelningar.

Klicka på bilden ovan för att se hur detta kan komma att se ut.

Uppdateringen syns i LabPortalen fristående samt integrerad.

Förbättrad statistikfunktionalitet

Statistik funktionen som finns under Medicinsk administration hos de som har PRO/integrerad, har fått en uppdatering gällande innehåll. Vid skapande av statistik finns möjlighet att välja vilken data som är relevant för er.

Uppdateringen påverkar LabPortalen fristående samt integrerad.

Ny rubriker i svarsrapporter

Svarsrapporter som öppnas under Inkommande eller Patientöversikten har tilldelats ett nytt fält – Svarsmottagande enhet. Detta fält visar vilken enhet under organisationen som är tilldelad svarsrapporten. Det tidigare benämnda fältet Ansvarig har tilldelats ett nytt namn – Svarsmottagare. Detta fält visar vilken individ som är ansvarig för svarsrapporten. Självklart kan svarsmottagaren ändras direkt i rapporten genom att välja länken Ändra till höger om namnet.

Uppdateringen påverkar LabPortalen fristående samt integrerad.

Nya och uppdaterade funktioner i webservice

ReportItem samt NotisObjectType uppdateras med ny egenskap som innehåller integrationsnyckeln för den användare som är kopplad till objektet.

getDepartmentId är en ny webservice som används för att söka vilket ID en viss enhet har fått i systemet.

Vid konfigurering av organisation finns det från och med denna version en möjlighet att skicka med en flagga för att visa om dess användare ska kunna använda sig av möjligheten att ändra remitterande enhet i remissblanketten eller ej.

Utökad funktionalitet vid skapande och uppdaterande av enheter så som att kunna skicka med enhetens telefonnummer.

Uppdateringen endast för webservice.

Uppdatering av remisser gällande analyser, provtagning och mottagande kvittens

Under våren arbetar vi för att laboratorier ska ha möjligheten till att kunna ta emot uppdateringar av remisserna, öka provtagningsmöjligheten samt kunna meddela er som vårdgivare att provet är provtaget/ankommet till laboratorie. Detta innebär för dig som remittent att ni har möjlighet att lägga till eller ta bort analyser till dess provet har provtagits av mottagande lab eller har ankommit till lab. Det innebär också att ni med endast en remiss har möjlighet att kunna erbjuda patienten provtagning både hos mottagande laboratoriets provtagningsplatser samt provtagare i LabPortalen. Detta då remissen skickas till lab redan när remittenten trycker på Spara. Slutligen innebär det även för er som vårdgivare att ni kan kontrollera och följa upp om patienten lämnat sina prover samt om rören ankommit till laboratorie för analys.

Till denna release är det endast Aleris MediLab som har aktiverat dessa funktioner för er som vårdgivare. Fler laboratorier är på ingång men är inte klara till denna release.

Uppdateringen påverkar LabPortalen fristående samt integrerad som använder Aleris MediLab som mottagande laboratorium.

Makulering av skickad remiss

Skickade remisser som inte har blivit provtagna är nu möjliga att makulera, både i LabPortalens gränssnitt och via webservice. När remissen makuleras i LabPortalen/webservice så raderas den även hos mottagande laboratorie.

Till denna release är det endast Karolinska Universitetslaboratoriet som har aktiverat dessa funktioner för er som vårdgivare. Fler laboratorier är på ingång men är inte klara till denna release.

Uppdateringen påverkar LabPortalen fristående, integrerad samt webservice som använder Karolinska Universitetslaboratoriet som mottagande laboratorium.

Skadenummer i remissblankett för direktfakturering av försäkringspatienter

Vid val av ett försäkringsbolag som Betalningsansvarig kommer två nya rutor upp – Skadenummer respektive Patientsamtycke. I och med att dessa fylls i kan fakturorna skickas direkt till försäkringsbolagen helt elektroniskt via eXprov (Healthcare Payment Solutions).

Till denna release är det endast Karolinska Universitetslaboratoriet som har aktiverat denna funktion för er som vårdgivare. Fler laboratorier är på ingång men är inte klara till denna release.

Klicka på bilden ovan för att se hur detta kan komma att se ut.

Uppdateringen påverkar LabPortalen fristående, integrerad, CGM J4 samt webservice som använder Karolinska Universitetslaboratoriet som mottagande laboratorium.

Rättningar som utförts i denna release

Filtrering på patientnamn under Inkommande gav tidigare ett felmeddelande, detta är nu åtgärdat.

Uppdateringen påverkar LabPortalen fristående samt integrerad.

Vi har haft en bugg där lokala analyser inte har gått att ta bort i provtagningsvyn, detta är nu åtgärdat.

Uppdateringen påverkar LabPortalen fristående, CGM J4 samt integrerad.

Vi har haft en bugg där tiden som sätts på etiketterna inte skrivs ut korrekt, detta är nu åtgärdat. Efter denna release så kommer den tid som etikettutskriften sker vara den som kommer skrivas på etiketten, förutsatt att användaren inte manuellt har ändrat provtagningstiden.

Uppdateringen påverkar LabPortalen fristående, CGM J4 samt integrerad.

Finns det frågor kring detta eller kommande funktioner, återkom gärna till oss på Customer Care på support@infosolutions.se

Hälsningar,

InfoSolutions