Varför vänta, när det finns plats?


Varför vänta, när det finns plats?

Vi tycker det är viktigt att förenkla och effektivisera för röntgenpersonalen och skapa en säker hantering av patienten. Därför byggde vi RöntgenPortalen som gör det möjligt att vidarebefordra remisser mellan enheter och RIS i hela landet – helt elektroniskt!

RöntgenPortalen ökar patientsäkerheten och ger dig mer tid över till patienterna. Dessutom kan du få en överblick och statistik på alla vidarebefordrade remisser.

 

Varför vänta – när det finns plats?